• Подаване на жалба
  • Запитване за информация
60th Rome Treaty anniversaryВашата Европа - Порталът за европейски и национални онлайн обществени услуги

Специални доклади

В случай че дадена институция или орган на Общността не успее да изпълни удовлетворително някоя проектопрепоръка, Омбудсманът има право да изпрати специален доклад до Европейския парламент. Специалният доклад може да съдържа препоръки.

Специални доклади от 2018