• Подаване на жалба
  • Запитване за информация
Have your say: Draft guidelines on interacting with lobbyistsВъпроси относно Европа?Вашата Европа - Порталът за европейски и национални онлайн обществени услуги

Специални доклади

В случай че дадена институция или орган на Общността не успее да изпълни удовлетворително някоя проектопрепоръка, Омбудсманът има право да изпрати специален доклад до Европейския парламент. Специалният доклад може да съдържа препоръки.

Специални доклади от 2017

Няма намерени документи.