• Подаване на жалба
  • Запитване за информация
60th Rome Treaty anniversaryВашата Европа - Порталът за европейски и национални онлайн обществени услуги

Запитвания от членове на Мрежата

Налични езици :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv

Членовете на Европейската мрежа на омбудсманите могат да отправят запитвания до Европейския омбудсман по въпроси, свързани с ЕС, възникнали в хода на техни проверки. Посредством процедурата за отправяне на запитвания, чрез която Европейският омбудсман помага на членовете на мрежата, като получава експертни отговори от институциите на ЕС, са намерени решения във връзка с много национални и регионални проверки по начин, който би бил невъзможен иначе.