• Подаване на жалба
  • Запитване за информация
60th Rome Treaty anniversaryВашата Европа - Порталът за европейски и национални онлайн обществени услуги

Commission's comments on a request for information from the European Ombudsman in the own-initiative inquiry OI/2/2016/RH regarding delays under the REACH Regulation

Налични езици :  en
  • Случай :  OI/2/2016/RH
    Открит на 2016-2-16 - Решение от 2017-7-18

Сродни документи