• Подаване на жалба
  • Запитване за информация
60th Rome Treaty anniversaryВашата Европа - Порталът за европейски и национални онлайн обществени услуги

Delay in the Commission's handling, under the REACH Regulation, of compliance check files and proposals aimed at testing the reproductive toxicity effects of over 200 chemicals

Налични езици :  en
  • Случай :  OI/2/2016/RH
    Открит на 2016-2-16 - Решение от 2017-7-18

Delay in the Commission's handling, under the REACH Regulation, of compliance check files and proposals aimed at testing the reproductive toxicity effects of over 200 chemicals