• Подаване на жалба
  • Запитване за информация
 Обществена консултация по стратегията на Европейския омбудсман „С поглед към 2019 г.“60th Rome Treaty anniversaryВашата Европа - Порталът за европейски и национални онлайн обществени услуги

Delay in chemicals testing

Налични езици :  en.fr
  • Случай :  OI/2/2016/RH
    Открит на 2016-2-16
  • Област от правото :  Околна среда, защита на потребителите и тяхното здраве
  • Видове лошо администриране, предмет на жалби - i) нарушения на, или ii) нарушения на задължения, свързани със :  Разумен срок за вземане на решения [Член 17 ЕКДАП]
  • Предмет(и) :  Институционални и политически въпроси
Delay in chemicals testing

The Ombudsman in February opened a strategic inquiry into the delay in the European Commission's handling of over 200 proposals to test chemicals to determine potential harm to human reproductive health. The inquiry aims to find out what the Commission is doing to ensure that decisions on these files are taken as quickly as possible. The Ombudsman has asked for a response by 31 May 2016.