• Подаване на жалба
  • Запитване за информация
Have your say: Draft guidelines on interacting with lobbyistsВъпроси относно Европа?Вашата Европа - Порталът за европейски и национални онлайн обществени услуги

Комисия по петициите на Европейския парламент

За информация относно Комисията по петициите в Европейския парламент, моля посетете интернет страницата на Комисията по петициите в Европейския парламент.