• Подаване на жалба
  • Запитване за информация
60th Rome Treaty anniversaryВашата Европа - Порталът за европейски и национални онлайн обществени услуги

Други правни средства

Мрежата СОЛВИТ за разрешаване на презгранични проблеми в ЕС.

За информация относно мрежата SOLVITпосетете интернет страницата на SOLVIT.

Службата за ориентиране на гражданите по проблеми, свързани с мобилността в европейския вътрешен пазар.

За информация относно Службата за ориентиране на гражданите, моля посетете интернет страницата на Службата.

Европейската мрежа на потребителски центрове (ECC-Net) предоставя съвети и съдействие при проблеми, свързани с трансграничното пазаруване.

Повече информация относно Европейската мрежа на потребителски центрове е на разположение в уеб страницата на ECC-Net.

Ролята на Комисията за гарантиране на прилагането на законодателството на Общността.

За информация относно ролята на Комисията за гарантиране на прилагането на законодателството на Общността посетете раздела „Прилагане на правото на ЕС“ на интернет страницата на Комисията.

Друг въпрос, свързан с Европейския съюз.

Можете да се свържете с Europe Direct за обща информация относно всеки въпрос, свързан с Европейския съюз, като посетите интернет страницата на Europe Direct или като се обадите на следния безплатен телефонен номер от всяка точка на ЕС: 00800 6 7 8 9 10 11. Или се обадете на стандартната телефонна линия +32-2-299 96 96 от целия свят (таксува се по редовна тарифа)

*Някои мобилни оператори не позволяват достъп до номера, които започват с 00800, или таксуват обажданията от тези номера. Обаждания от хотели и обществени телефони също могат да бъдат таксувани.