• Подаване на жалба
  • Запитване за информация
 Обществена консултация по стратегията на Европейския омбудсман „С поглед към 2019 г.“60th Rome Treaty anniversaryВашата Европа - Порталът за европейски и национални онлайн обществени услуги

Европейска мрежа на омбудсманите

Налични езици :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
Logo of the European Network of Ombudsmen

Европейската мрежа на омбудсманите се състои от повече от 95 служби в 36 европейски страни. Мрежата включва националните и регионалните омбудсмани и сходните органи в държавите — членки на Европейския съюз, страните — кандидатки за членство в ЕС и други държави от Европейското икономическо пространство, както и Европейския омбудсман и комисията по петиции на Европейския парламент. Националните омбудсмани и сходните органи в мрежата назначиха по един служител за връзки, който да изпълнява функцията на лице за контакт с останалите членове на мрежата.

Мрежата беше създадена през 1996 г. и постепенно се разви в мощен инструмент за сътрудничество между омбудсманите и техните екипи, като действа като ефикасен механизъм за сътрудничество при разрешаването на случаи. Тя е от особена важност за Европейския омбудсман, защото ѝ дава възможност да разглежда бързо и ефективно жалби, които са извън нейния мандат. Чрез семинари и срещи, редовен информационен бюлетин, електронен дискусионен форум и служба за ежедневен електронен обмен на новини се споделят опит и добри практики. Организираните от омбудсманите посещения на Европейския омбудсман в държавите членки и страните в процес на присъединяване също се оказаха много полезни за развитието на мрежата.

Group photo of members of the European Network of Ombudsmen