• Подаване на жалба
 • Запитване за информация
60th Rome Treaty anniversaryВашата Европа - Порталът за европейски и национални онлайн обществени услуги

Дейности на Мрежата

Налични езици :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
Дейности на Мрежата

Членовете на Европейската мрежа на омбудсманите обменят информация за европейското право и най-добрите практики с помощта на семинари и срещи, периодичен информационен бюлетин, дискусионен електронен форум и ежедневната електронна информационна служба. Посещенията на Европейския омбудсман на омбудсманите в държавите-членки също се оказаха изключително полезни за развитието на Мрежата.

Семинарите за националните и регионалните омбудсмани се провеждат на всеки две години и се организират съвместно от Европейския омбудсман и съответния национален или регионален омбудсман. Семинари за национални омбудсмани са проведени в:

 • Дъблин (2013 г.)
 • Копенхаген (2011 г.)
 • Пафос (2009 г.)
 • Страсбург (2007 г.)
 • Хага (2005 г.)
 • Атина (2003 г.)
 • Брюксел (2001 г.)
 • Париж (1999 г.)
 • Страсбург (1996 г.)

Семинари за регионални омбудсмани са проведени в:

 • Ка̀рдиф (2014 г.)
 • Брюксел (2012 г.)
 • Инсбрук (2010 г.)
 • Берлин (2008 г.)
 • Лондон (2006 г.)
 • Валенсия (2003 г.)
 • Брюксел (2001 г.)
 • Флоренция (1999 г.)
 • Барселона (1997 г.)

Служителите за връзка, които играят ролята на първа точка за контакт на национално равнище за Мрежата, също се събират на всеки две години в Страсбург.

Европейските омбудсмани — информационен бюлетин служи като ценно средство за членовете на Европейската мрежа на омбудсманите, като им позволява да обменят информация за европейското право и най-добрите практики. Излиза два пъти годишно на английски, френски, немски, италиански и испански език. Информационният бюлетин предоставя на омбудсманите форум, чрез който те могат да изнасят случаи от европейското право, с които са се занимавали, да споделят примери за практики на решаване на случаи, които биха помогнали в дейността на другите членове на Мрежата, и да държат в течение колегите си относно промени в институциите им. Бюлетинът също така служи и на по-широката членска маса на европейския регион на Международния институт на омбудсманите (IOI) и съдържа раздел, посветен на дейността на европейския регион на IOI.

Европейският омбудсман предоставя Екстранет услуги на членовете на Европейската мрежа на омбудсманите, което включва няколко обединения за дискусии и обмен на документация. Те се оказват много полезни за офисите на омбудсманите в Мрежата, при които редовно се поставят въпроси и дават отговори по важни въпроси на европейското право. Екстранет включва и електронна служба за новини, Ежедневни новини от обудсмана, която се публикува всеки работен ден и съдържа статии, прес съобщения и съобщения от службите на цялата Мрежа. Съдържанието на мрежата включва също така актуален и пълен списък на националните и регионални омбудсмани в държавите-членки на Европейския съюз, страните-кандидатки за членство и някой други европейски държави.

Ка̀рдиф