• Подаване на жалба
  • Запитване за информация
60th Rome Treaty anniversaryВашата Европа - Порталът за европейски и национални онлайн обществени услуги

Речи

Брюксел, Сряда, 2017, Октомври 18
EU agencies - How to manage the risk of reputational damage
Дъблин, Четвъртък, 2017, Септември 28
Transparency International Ireland Integrity at Work Conference: “Speaking up safely”
Манчестър, Сряда, 2017, Септември 20
Address to ICIC on the future of transparency and access to information